Overvliegen_2011-2.png

Contributie

FaceBook  Twitter
Aan het lidmaatschap van onze vereniging zijn een aantal verplichtingen verbonden. Een ervan is het betalen van de contributie. Hiertoe hebben we het volgende reglement in het leven geroepen:
 
Uw zoon / dochter kan een maand gratis kennismaken met onze groep.

  1. De contributie voor 1 jaar bedraagt €72 eventueel te verdelen in 2 maal €36. Betaling dient plaats te vinden in maart en in september. Bij het betalen in delen dient het bedrag tot januari of juli zo spoedig mogelijk overgemaakt te worden.
  2. De contributie is verschuldigd met ingang van de 2e volle maand na datum van inschrijving als lid.
  3. Bij opzegging als lid is contributie verschuldigd tot en met de maand waarin het lid is uitgeschreven.
  4. Betaling van contributie vindt bij voorkeur plaats door overschrijving van het bedrag op : NL38 RABO 0334638410
     t.n.v Scouting Rijpelberg en onder vermelding van de periode, de speltak waar het lid bij is, en de naam van het lid.
  5. Teruggave van de betaalde contributie kan alleen dan plaats vinden wanneer over meer dan 1 volle maand teveel betaald is.
  6. Bij achterstand in betaling van 1 maand zal aan de ouders / verzorgers van het lid een herinnering worden gestuurd met de mededeling dat het lid voor 1 maand is geschorst. (of minder indien de contributie eerder is ontvangen).

Als er na deze tweede maand nog geen contributie is ontvangen volgt automatisch uitschrijving van het lid!

 

 

 

Kunt u de kosten niet betalen?
Stichting Leergeld Helmond wil dat Helmondse kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben, toch mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Deelname aan het verenigingsleven zoals sport, muziek, toneel of scouting en deelname aan werkweken en schoolreisjes wordt voor deze kinderen zo toch mogelijk gemaakt. 
 

Kunt U die kosten niet meer betalen? Stichting Leergeld kan u misschien helpen. Wilt u meer weten neem contact op met:

  sl

 Stichting leergeld

 Leergeld Helmond

Braakse Bosdijk 2
5703 HZ Helmond

 telefoonnr: 0492- 522828

email: leergeld.helmond@planet.nl 

 

Public sex porn xxx Legal age teenagers having sex xxx - teen, tiny-tits, hardcore teen sex teensex