Open_Dag_2011-2.png

Adressen

Blokhut De Regenboog

Scouting Rijpelberg

Berkendonk 91
5703KB Helmond

Tel 0492 792434

secretaris@scouting-
rijpelberg.nl

 

ScoutShop

Eindhoven

Cahorslaan 20
(Achtse Barrier)
5627BX Eindhoven

www.scoutshop.nl

Openingstijden

ma 19.00 tot 21.00 uur
wo 14.00 tot 16.00 uur
do 19.00 tot 21.00 uur

 

 

 

 

 

Geschiedenis

FaceBook  Twitter

Hoe het begon....


De groep is na een ruime periode van voorbereiding op gericht in 1984. Het eerste onderkomen van onze groep was een gebouwtje in het Broedersbos, Dit gebouwtje was beschikbaar gesteld door de broeders van de Ruusbroeklaan. Later zou dit onderkomen nog worden verbouwd tot herberg en inmiddels is het gebouw afgebroken. De snelle groei van het aantal leden dwong de groep een andere accommodatie te zoeken. In eerste instantie werd gekozen voor wijkcentrum de Brem. Voor een scoutinggroep was dit niet ideaal.

 

 

 

In het voorjaar van 1985 is door een grote groep vrijwilligers gestart met de bouw van het oudste gedeelte van de huidige blokhut “De Regenboog “. Deze naam is te danken aan de verschillende kleuren van de tweedehands houtpanelen waaruit de blokhut werd opgebouwd. Gestage groei van het ledenaantal noopte tot verdere uitbreiding. Deze werd in 1991 gerealiseerd door het aanbouwen van een tweetal lokalen verbonden door een overkapping met de reeds bestaande blokhut. De ledengroei, gebrek aan magazijnruimte en het in een slechte staat verkeren van keuken en toiletgroep was in 1996 de reden om het oudste gedeelte te verbouwen en uit te breiden. Ook het nieuwste gedeelte werd weer uitgebreid met een lokaal een bij het formaat van de groep horende buitenberging voor aanhangwagen en pionierhout. De accommodatie is nu geschikt voor Scouting Rijpelberg om als volwaardige groep te kunnen draaien.

Vandaag de dag zijn we een groep waar we trots op zijn; we bieden voor elke leeftijd het spelaanbod van Scouting, we hebben 146 jeugdleden en 45 kaderleden inclusief ondersteuning.

Bestuur

FaceBook  Twitter

Het Groepsbestuur

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het draaien binnen de scoutinggroep. Dit bestuur levert de penningmeester, secretaris,  groepsbeleider(s) en de groeps(raad)voorzitter. De groepsbegeleider houd zich o.a. bezig met het funtioneren van de kaderleden en de groepsraadvoorzitter is een onafhankelijk persoon die zorg draagt dat er groepsraden worden gepland en kan funtioneren als onafhankelijk tussenpersoon. Het groepsbestuur wordt gekozen door de groepsraad, zowel de groepsvoorzitter als de groepsbegeleider moet dus na een bepaalde termijn opnieuw gekozen worden, of worden vervangen door een nieuw persoon.


De Groepsraad

De groepsraad is het centrale bestuursorgaan voor elke scoutinggroep, in de groepsraad zitten de kaderleden van de speltakken en is het groepsbestuur aanwezig. Verder is er ook een afvaardiging van de Jongerentak en Plusscouts groepen aanwezig. Op de groepsraad worden beslissingen genomen over het draaien van de groep, wordt de stand van zaken van de verschillende speltakken opgenomen en worden verschillende activiteiten voorbereid die de gehele groep aangaan. Ook worden er de leden van het groepsbestuur gekozen en moet het Groepsbestuur mededelingen over eventuele beslissingen die op bestuursniveau genomen zijn, doen.

De groepsraad vergadert 6 keer per jaar.

Even voorstellen:
Voorzitter: Ronald Hulskamp
Secretaris: To(o)n Philippart
Penningmeester: Sjaak Wijnhoven
Groepsbegeleider: Paul Callaars
Bestuurslid: Peter Grutterink
 
E-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Bankgegevens
NL38 RABO 0334 6384 10
Scouting Rijpelberg

Het het begon....

De groep is na een ruime periode van voorbereiding op gericht in 1984. Het eerste onderkomen van onze groep was een gebouwtje in het Broedersbos, Dit gebouwtje was beschikbaar gesteld door de broeders van de Ruusbroeklaan. Later zou dit onderkomen nog worden verbouwd tot herberg en inmiddels is het gebouw afgebroken. De snelle groei van het aantal leden dwong de groep een andere accommodatie te zoeken. In eerste instantie werd gekozen voor wijkcentrum de Brem. Voor een scoutinggroep was dit niet ideaal.

In het voorjaar van 1985 is door een grote groep vrijwilligers gestart met de bouw van het oudste gedeelte van de huidige blokhut  “De Regenboog “. Deze naam is te danken aan de verschillende kleuren van de tweedehands houtpanelen waaruit de blokhut werd opgebouwd. Gestage groei van het ledenaantal noopte tot verdere uitbreiding. Deze werd in 1991 gerealiseerd door het aanbouwen van een tweetal lokalen verbonden door een overkapping met de reeds bestaande blokhut. De ledengroei, gebrek aan magazijnruimte en het in een slechte staat verkeren van keuken en toiletgroep was in 1996 de reden om het oudste gedeelte te verbouwen en uit te breiden. Ook het nieuwste gedeelte werd weer uitgebreid met een lokaal een bij het formaat van de groep horende buitenberging voor aanhangwagen en pionierhout. De accommodatie is nu geschikt voor Scouting Rijpelberg om als volwaardige groep te kunnen draaien.

Vandaag de dag zijn we een groep waar we trots op zijn; we bieden voor elke leeftijd het spelaanbod van Scouting, hebben 146 jeugdleden en 45 kaderleden inclusief ondersteuning

Missie en Visie

FaceBook  Twitter
Als Scouting Rijpelberg willen we het spel van Scouting voor alle leeftijdscategorieën aanbieden voor de wijk Rijpelberg.

Dit willen we bereiken met de volgende ingrediënten.

Scouting is een vereniging met een missie
Kinderen en jongeren vinden bij Scouting activiteiten die veel plezier, uitdaging en samenwerking genereren. Elke week zijn ze bezig met creatieve thema’s, aangepast aan de leeftijdsgroep. Spelen is nodig voor een gezonde ontwikkeling. Wij geven kinderen de ruimte om fysiek te bewegen, sociaal te experimenteren en zich te ontwikkelen. Ruimte om te ontdekken en te leren.

Scouting biedt jeugd plezier, uitdaging en structuur
Kinderen beleven activiteiten die bol staan van plezier, uitdaging en samenwerking. Vaak adviseren leerkrachten, school- of huisartsen voor kinderen Scoutingactiviteiten. Plezier gaat heel goed samen met structuur en respect. Scouting onderhoudt contacten met RIAGG’s en SPD’s om kinderen met specifieke problemen goed te begeleiden. Scouting fungeert ook als praktijkleerorganisatie voor ROC-opleidingen zoals sociaal pedagogisch werk en sociaal cultureel werk.

Scouting maakt jongeren maatschappelijk actief
Het merendeel vrijwilligers is jonger dan 25 jaar. Bij Scouting leren ze op een natuurlijke manier verantwoordelijkheid dragen. Ze initiëren eigen programma’s, organiseren grote evenementen, bewaken hiervoor budgetten, leren samenwerken waardoor ze ook hun eigen kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Zo blijkt uit onderzoek dat veel scouts ook later actief maatschappelijk betrokken blijven.

Scouting leert kinderen wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent
Kinderen krijgen bij Scouting ruimte om zich sociaal te ontwikkelen, om fysiek te bewegen waardoor ze zich lekker in hun vel voelen. Je vindt bij ons diverse culturen en verschillende religies, en kinderen die soms wat meer aanpassingsproblemen hebben dan andere kinderen. Een doorsnee van de samenleving eigenlijk. Door samen te spelen, leren kinderen respect voor elkaar te hebben. De Scoutingleiding speelt hierbij een belangrijke rol, uitgaand van ‘toenemende zelfstandigheid van de kinderen bij een afnemende begeleiding’.

Scouting werkt preventief
Scouting biedt kinderen en jongeren structuur, betrokken leiders waarmee ze zich kunnen identificeren en de mogelijkheid veel energie kwijt te kunnen raken. Bij Scouting krijgen ze nog de kans en de ruimte om lekker wild te doen. We noemen het ook wel 'georganiseerd kattenkwaad'. Ze worden uitgedaagd maar krijgen ook essentiële waarden mee. Daarbij leren ze wat respect voor elkaar is. Deze aanpak spreekt kinderen en jongeren aan.

Contributie

FaceBook  Twitter
Aan het lidmaatschap van onze vereniging zijn een aantal verplichtingen verbonden. Een ervan is het betalen van de contributie. Hiertoe hebben we het volgende reglement in het leven geroepen:
 
Uw zoon / dochter kan een maand gratis kennismaken met onze groep.

  1. De contributie voor 1 jaar bedraagt €72 eventueel te verdelen in 2 maal €36. Betaling dient plaats te vinden in maart en in september. Bij het betalen in delen dient het bedrag tot januari of juli zo spoedig mogelijk overgemaakt te worden.
  2. De contributie is verschuldigd met ingang van de 2e volle maand na datum van inschrijving als lid.
  3. Bij opzegging als lid is contributie verschuldigd tot en met de maand waarin het lid is uitgeschreven.
  4. Betaling van contributie vindt bij voorkeur plaats door overschrijving van het bedrag op : NL38 RABO 0334638410
     t.n.v Scouting Rijpelberg en onder vermelding van de periode, de speltak waar het lid bij is, en de naam van het lid.
  5. Teruggave van de betaalde contributie kan alleen dan plaats vinden wanneer over meer dan 1 volle maand teveel betaald is.
  6. Bij achterstand in betaling van 1 maand zal aan de ouders / verzorgers van het lid een herinnering worden gestuurd met de mededeling dat het lid voor 1 maand is geschorst. (of minder indien de contributie eerder is ontvangen).

Als er na deze tweede maand nog geen contributie is ontvangen volgt automatisch uitschrijving van het lid!

 

 

 

Kunt u de kosten niet betalen?
Stichting Leergeld Helmond wil dat Helmondse kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben, toch mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Deelname aan het verenigingsleven zoals sport, muziek, toneel of scouting en deelname aan werkweken en schoolreisjes wordt voor deze kinderen zo toch mogelijk gemaakt. 
 

Kunt U die kosten niet meer betalen? Stichting Leergeld kan u misschien helpen. Wilt u meer weten neem contact op met:

  sl

 Stichting leergeld

 Leergeld Helmond

Braakse Bosdijk 2
5703 HZ Helmond

 telefoonnr: 0492- 522828

email: leergeld.helmond@planet.nl 

 

Insigne Avond Wandel Vierdaagse

FaceBook  Twitter

Hierbij vind je een afbeelding van het insigne van de Avond Wandel4Daagse. Bij elke deelname met de Scouting waarbij een medaille behaald wordt krijg je een insigne van de groep. Heb je 5 keer succesvol meegedaan dan heb je het Vierdaagse kruisje voltooid. Bedoeling is de insignes in de punt van de das te plaatsen.

aw4d helm 1

Meer artikelen...

  1. Teken informatie

Handig

aw4d helm 1
09 maart 2013

Insigne Avond Wandel Vierdaagse

Hierbij vind je een afbeelding van het insigne van de Avond Wandel4Daagse. Bij elke deelname met de Scouting waarbij een medaille behaald wordt krijg je een insigne van de groep. Heb je 5 keer succesvol meegedaan dan heb je het Vierdaagse kruisje voltooid. Bedoeling is de insignes in de punt van de… Lees meer
29 september 2012

Teken informatie

Informatie over Teken Zodra het weer wat beter wordt gaan we met de meeste speltakken van Scouting Rijpelberg weer regelmatig de bossen in. Ook tijdens het jaarlijkse zomerkamp zijn we erg veel in de bossen te vinden. Wij zijn alleen niet de enige die met mooi weer actief zijn in het bos. Na de… Lees meer

Waar moeten de insignes?

uniform

Uniform richtlijnen

scouting rijpelberg uniform richtlijnen

Public sex porn xxx Legal age teenagers having sex xxx - teen, tiny-tits, hardcore teen sex teensex